برگزاری دوره آموزشی کنترل فوران چاه (IWCF) در پایگاه پشتیبانی حمیدیه

به گزارش روابط عمومی و به همت معاونت مالی ، اقتصادی و سرمایه انسانی – واحد آموزش شرکت، دوره کارگاهی کنترل فوران چاه، International Well Control Forum (IWCF) توسط جناب آقای استاد صفارزاده از اساتید مراکز نفت محمودآباد در تاریخ های ۲۷ الی ۲۹ خرداد و ۳۰ خرداد الی ۱ تیر درپایگاه پشتیبانی حمیدیه برگزار شد.

گفتنی است شرکت جهت بالا بردن صلاحیت حرفه ای کارکنان عملیاتی، طبق شیوه نامه وزارت نفت تصمیم به برگزاری این دوره ها نموده است. دوره بین المللی کنترل فوران چاه، International Well Control Forum (IWCF) ، آموزش لازم برای جلوگیری از شرایطی است که در آن کنترل اولیه و یا ثانویه چاه از دست خارج می شود و در نتیجه موجب انفجار و یا سایر رویدادهای فاجعه بار می گردد. در نظر گرفتن کنترل چاه، حساس ترین موضوع در برنامه ریزی و اجرای عملیات چاه های نفت و گاز می باشد.