انتصاب سرپرست جدید معاونت مالی و اقتصادی در شرکت حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس

به گزارش روابط عمومی شركت PEDEX ، بر اساس حكمی از سوی فرهاد صحبت زاده مدیرعامل شركت حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس ، سید مهدی حسینی به عنوان سرپرست معاونت مالی و اقتصادی منصوب شد. در متن این حکم آمده است:

نظر به صلاحیت, شایستگی و تجربیات ارزنده جنابعالی بعنوان  سرپرست  معاون مالی و اقتصادی منصوب می گردید.

امید است با استعانت از خداوند متعال و با همت، درایت و پشتکاری که بحمداله از آن برخوردارید با همدلی، تلاش و مساعدت کلیه همکاران ارجمند، در به ثمر رسیدن اهداف شرکت موفق باشید.

موفقیت جنابعالی و سایر همکاران محترم را در انجام وظایف محوله جهت تداوم اهداف شرکت از درگاه خداوند متعال و مهربان خواستارم. بدینوسیله مراتب قدردانی و سپاس را از حسن همکاری  و زحمات جناب آقای منصور پورمهدی در سمت معاون مالی و اقتصادی اعلام نموده و برای ایشان  در تمام عرصه های زندگی آرزوی موفقیت و بهروزی می نمایم.

فرهاد صحبت زاده

مدیرعامل