دریافت گواهی تایید صلاحیت حرفه ای توسط کارکنان شرکت حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس

به گزارش روابط عمومی PEDEX و به همت واحد آموزش/ مدیریت اداری و منایع انسانی، 55 نفر از کارکنان شرکت موفق به دریافت گواهینامه تایید صلاحیت حرفه ای مورد تایید وزارت نفت شدند.

گفتنی است این گواهی تایید صلاحیت جمعا 80 نفر ساعت آموزش شامل دوره های IWCF و دوره های سه گانه ایمنی می باشد که ۵۵ نفر از پرسنل واحد های دکلداری، پروژه ها و خدمات حفاری در این دوره ها موفق به دریافت گواهینامه مورد تایید وزارت نفت شدند.

لازم به ذکر است الزام وزارت نفت جهت دریافت این گواهینامه برای کارکنان صنعت حفاری،  با عنایت به خطرات بزرگ انسانی و مادی ناشی از بروز حوادث در عملیات حفاری می باشد و  این شیوه‌نامه با هدف به حداقل رساندن مخاطرات و حوادث و افزایش ایمنی و کیفیت انجام عملیات حفاری چاه‌های نفت و گاز در مناطق خشکی و دریا لازم الاجرا شده است.. براساس این دستورالعمل تمامی شرکت های پیمانکاری خدماتی ارایه دهنده خدمات به دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی می بایست برای انجام کار نسبت به اخذ صلاحیت حرفه ای کارکنان خود اقدام نمایند.