آغاز عملیات حفاری و تکمیل یک حلقه چاه ارزیابی در میدان قزل تپه توسط شرکت حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس

به گزارش روابط عمومی شرکتPEDEX  ،  در پی عقد قرارداد پروژه حفاری و تکمیل یک حلقه چاه ارزیابی در میدان قزل تپه به روش EPD میان شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران و شرکت حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس و بازدید و تحویل کارگاه به این شرکت، شروع به کار این پیمان از تاریخ ۱/۳/۹۸ رسما ابلاغ گردید.