بازدید دبیر ستاد توسعه فناوری های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست از پروژه حفاری سیستان

به گزارش روابط عمومی شرکت PEDEX ، جناب آقای ابراهیمی دبیر ستاد توسعه فناوری های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست به همراه جناب آقای کوهستانی مدیرعامل محترم شرکت ؛ روز سه شنبه  3 اردیبهشت ماه از پروژه طراحی و انجام عملیات حفاری یک حلقه چاه اکتشافی در منطقه سیستان و بلوچستان بازدید نمودند.