دستيابي به نفت و گاز در ميدان نفتي دارخوين و چشمه شور

به گزارش روابط عمومی PEDEX، دکل حفاری خشکی ۲۰۱ شرکت «پِدِکس» موفق به اتمام حفاری و انجام آزمایش‌های مخزنی در میدان نفتی دارخوین اهواز شد.

این دکل‌ به کارفرمایی مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران از اردیبهشت سال گذشته در موقعیت چاه شماره ۳۷ منطقه دارخوین خوزستان مستقر شده بود که تا عمق ۴ هزار و ۸۱۰ متری حفاری کرد و به نفت رسید.

برنامه‌ریزی انجام شده برای این عملیات، ۲۸۵ روز بود که با تلاش شبانه‌روزی حفارمردان انرژی گستر پارس، ۴۵ روز زودتر از برنامه زمان‌بندی پروژه پایان یافت و چاه مزبور پس از تست‌های متعدد به کارفرما تحویل شد.

دکل حفاری خشکی ۲۰۳ نیز از اردیبهشت سال گذشته در میدان گازی «چشمه‌شور» مشغول عملیات حفاری اکتشافی بود که پس از حفاری تا عمق ۴ هزار و ۵۰۵ متری، در موقعیت چاه شماره ۰۱ این میدان، به گاز دست یافت.

این دکل هم اکنون در موقعیت چاه شماره ۰۱ میدان نفتی زیار در استان گلستان مستقر است و تا عمق ۴ هزار و ۶۴ متری زمین برای رسیدن به گاز حفاری کرده و هم اکنون در حال آماده سازی شرایط جهت شروع عملیات آزمایش مرحله به مرحله است.

روابط عمومي پدكس