برگزاری دوره آموزشی زبان تخصصی به صورت مجازی برای پرسنل عملیاتی از تاریخ ۹۸/۰۲/۳۰ الی ۹۸/۰۳/۰۵

به گزارش واحد روابط عمومی، به همت معاونت مالی و اداری و اقتصادی/ واحد توسعه و آموزش و با همکاری واحد برنامه ریزی و سیستم ها/ واحدICT، دوره آموزش زبان تخصصی برای گروه شغلی عملیات حفاری با سیستم یادگیری الکترونیکی توسط جناب آقای مهندس صفا علی دوست از تاریخ 30/02/98 الی 05/03/98 در حال برگزاری می باشد.