انجام ممیزی مراقبتی سال دوم در شرکت حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس

به گزارش روابط عمومی PEDEX  و به همت واحد طرح و برنامه ، دومین دوره ممیزی مراقبتی در دکل 201، پایگاه عملیاتی حمیدیه و دفتر مرکزی به ترتیب در تاریخ های ۳۰ دی و ۱ و ۴ بهمن با تلاش و همت همکاران در ستاد و صف و با حضور شرکت BRSM به عنوان شرکت ممیز بیرونی و ارائه دهنده گواهی نامه ایزو از موسسه آمریکایی IAC، انجام پذیرفت.

گفتنی است ممیزی دفتر تهران از ساعت ۸:15 با جلسه افتتاحیه و حضور مدیرعامل، معاونین و مدیران محترم آغاز شد و پس از ممیزی واحدها در طول روز، در نهایت جلسه اختتامیه و اعلام گزارش کلی از وضعیت ممیزی شرکت (ستاد و صف) توسط ممیزان شرکت BRSM در ساعت 17:30 ارائه گردید.