تقدیر از برگزیدگان مسابقه کتابخوانی

به گزارش شورای فرهنگی PEDEX، برگزیدگان مسابقه کتاب خوانی "کتاب احضاریه" با موضوع محرم و فرهنگ عاشورا مشخص شدند و در مراسمی با حضور مدیر عامل محترم، معاونت مالی و اعضای شورای فرهنگی شرکت روز سه شنبه پنجم آذرماه از آنها تقدیر به عمل آمد.

گفتنی است در این مراسم از برندگان این مسابقه آقای مجید دانشگر ، خانم ها پریچهر ناظمی و حمیده افشاری با اهدای جوایزی تقدیر و تشکر به عمل آمد.