متن تقدیر مدیر پروژه آزادگان جنوبی از همکاران


جناب آقای دکتر بهنام کوهستانی مدیر محترم پروژه آزادگان جنوبی طی متنی از کلیه همکاران  شرکت به جهت  اقدام و عمل تحسین برانگیزدر انجام وظایف مربوط به پروژه حفاری و تکمیل ۲۷ حلقه چاه آزادگان جنوبی تقدیر و تشکر نمودند.