لرزه نگاری

واحد اکتشاف و لرزه‌نگاری شرکت حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس با تهیه و تنظیم نقشه‌های زمین شناسی در مقیاس‌های مختلف و گردآوری، پردازش و تفسیر داده‌های حاصل از مطالعات سطحی و زیرسطحی نظیر خطوط لرزه‌ای و چاه‌ها به کمک تجهیزات و نرم‌افزارهای علوم زمین در جهت اهداف شرکت فعالیت می‌نماید,

در این راستا در سالهای دهه ۸۰ با کسب تجارب ارزنده‌ای درخصوص مطالعات اکتشافی در نواحی ایران مرکزی (قم- ساوه- زواره- کاشان) ظرفیت‌های مناسبی جهت بررسی و مطالعات جدید در زمینه امکان ذخیره‌سازی منابع نفت و گاز فراهم نموده است, هم‌چنین در زمینه عملیات لرزه‌نگاری با همکاری شرکت‌های اروپایی در جهت کسب داده‌های لرزه‌ای مورد نظر کارفرمایان نفتی فعالیت نموده است که در مجموع این شرکت را جهت ادامه فعالیت‌های اجرایی در حیطه‌ اکتشاف و لرزه‌نگاری مصمم می‌گرداند,