حفاری

شرکت حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس ( PEDEX ) به عنوان یک شرکت خدماتی در حوزه حفاری و اکتشاف نفت ، گاز شروع به  کار کرد در طی ۲۰ سال گذشته با سرمایه گذاری در زمینه خرید و راه اندازی ماشین آلات و تجهیزات حفاری خشکی و با بکارگیری و پرورش نیروهای متخصص از یک شرکت پیمانکاری حفاری به یک شرکت با توان انجام پروژه های حفاری به صورت EPD تبدیل شده است , شرکت PEDEX دارای ۴ دستگاه حفاری با توان ۲۰۰۰ اسب بخار و یک دستگاه تعمیراتی با توان ۱۰۰۰ اسب بخار بوده و تا کنون عملیات حفاری بیش از ۷۰ حلقه چاه در میدانهای مختلف در شمال و جنوب و مناطق مرکزی ایران شامل چاههای حفاری ، تعمیراتی ، تزریقی و مطالعاتی و ذخیره سازی را با موفقیت به پایان رسانده و آخرین پروژه انجام شده حفاری و تکمیلی ۲۰ حلقه چاه توسعه ای در میدان آزادگان جنوبی در مدت ۲ سال بوده است, 

این شرکت دارای سایت عملیاتی کاملاً مجهز شامل انبارهای سرپوشیده و باز ، تاسیسات خوابگاهی و اداری و پشتیبانی در شهر حمیدیه در ۲۰ کیلومتری اهواز می باشد و در ارزیابی های فنی کارفرمایان مختلف همواره حائز رتبه فنی بالا گردیده و برنامه ریزی جهت شرکت در مناقصات حفاری در خارج از ایران و هم چنین با تهیه دکلهای حفاری دریایی گسترش حوزه فعالیت در دریا را نیز در برنامه خود دارد,