برگزاری مانور مقابله با شرایط اضطرار - تخلیه ایمن ساختمان در دفتر مرکزی شرکت PEDEX

به گزارش روابط عمومی PEDEX  و به همت واحد HSE شرکت، به منظور حفظ آمادگی لازم جهت مقابله با شرایط اضطراری و دستیابی به بهترین راهكار ممكن جهت حفظ و صیانت از نیروی انسانی، مانور مقابله با شرایط اضطرار - تخلیه ایمن ساختمان روز سه شنبه 1400/05/19 در دفتر مرکزی شرکت برگزار گردید.

در این مانور حامد سیفی مدیر HSE شرکت، ضمن تشکر از همکاری کلیه همکاران در این مانور، بر لزوم حفظ آرامش در شرایط بحران و توجه بر حفظ و ارتقای ایمنی  تاکید کردند.

گفتنی است در  مانور مقابله با شرایط اضطرار - تخلیه ایمن ساختمان،  همکاران هر طبقه پس از شنیدن صدای سوت از محل کار خود حرکت و از قسمت راه پله به سمت درب خروجی و سپس محل ایمن مشخص شده حرکت کردند و در آنجا نکات ایمنی لازم در خصوص شرایط اضطرار را توسط کارشناس HSE دریافت نموند.