قدردانی از همکاران برگزیده واحد HSE در محل دستگاه حفاری ۲۰۳ پروژه قزل تپه

 

به گزارش روابط عمومی شركت PEDEX و به همت واحد HSE ، آئین قدردانی از تلاش و مشارکت همکاران در راستای استقرار نظام ایمنی، بهداشت و محیط زیست و ایجاد انگیزش هر چه بیشتر و تشویق پرسنل عملیاتی در جهت ارتقاء و ترویج فرهنگ والای HSE  در محل دستگاه حفاری ۲۰۳ پروژه قزل تپه برگزار گردید.

در این مراسم از آقایان ابوالحسن پهلوان یلی ، محمد علی رحیمی ، محمود محمودی زاده ، ارسلان امانی و سامان رجب زاده به عنوان نفرات برگزیده  HSE در دستگاه  حفاری 203 قدردانی به عمل آمد.

سیفی، مدیرHSE   شركت حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس ضمن عرض تبریك به این عزیزان از تلاش مجدانه و مشاركت صمیمانه شان در جهت نیل به اهداف والای HSE سپاسگزاری نمود.