برگزاری کارگاه آموزشی آنالیز علل ریشه ای عیوب RCA

به گزارش روابط عمومی PEDEX ، به همت معاونت مالی، اداری و اقتصادی – منابع انسانی و واحد برنامه ریزی شرکت ؛ کارگاه آموزشی آنالیز علل ریشه ای عیوب، RCA(Root Cause Analysis) در سطح مدیران ارشد ، میانی و کارشناسان ارشد شرکت توسط دکتر سعید رمضانی در روزهای ۲۵ و ۲۶ آذر ماه در سالن کنفرانس شرکت برگزار گردید.
 گفتنی است این کارگاه آموزشی همزمان به صورت ویدئو کنفرانس در پایگاه عملیاتی حمیدیه نیز به اجرا درآمد.
این کارگاه به منظور آشنایی عملی با روش های علمی تحلیل ریشه ای عیوب و نحوه بکارگیری این روش ها برنامه ریزی گردید. دانش حاصل از این دوره منجر به اصلاح علت ریشه ای یک خرابی و  جلوگیری از تکرار مجدد آن اتفاق (خرابی یا حادثه) و اتفاقات مشابه خواهد شد.