پیام تبریک مدیرعامل محترم هلدینگ انرژی گستر سینا به مناسبت فرارسیدن نوروز