انتصاب مدیر جدید طرح و برنامه در شرکت حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس

به گزارش روابط عمومی شركت PEDEX ، بر اساس حكمی از سوی فرهاد صحبت زاده مدیرعامل شركت حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس ، محمدعلی کریمی دردشتی به عنوان مدیر جدید واحد طرح و برنامه منصوب شد. در متن این حکم آمده است:

نظر به صلاحیت, شایستگی و تجربیات ارزنده جنابعالی بعنوان مدیر طرح و برنامه منصوب می گردید.

امید است با استعانت از خداوند متعال و با همت، درایت و پشتکاری که بحمداله از آن برخوردارید با همدلی، تلاش و مساعدت کلیه همکاران ارجمند، در به ثمر رسیدن اهداف شرکت موفق باشید.

موفقیت جنابعالی و سایر همکاران محترم را در انجام وظایف محوله جهت تداوم اهداف شرکت از درگاه خداوند متعال و مهربان خواستارم.

فرهاد صحبت زاده

مدیرعامل