برگزاری دوره آموزشی کنترل فوران چاه (IWCF) در دفتر مرکزی و یارد حمیدیه

به گزارش روابط عمومی و به همت معاونت مالی و اداری و اقتصادی – واحد آموزش شرکت، دوره کارگاهی کنترل فوران چاه، International Well Control Forum (IWCF) توسط جناب آقای مهندس صفا علی دوست از اسفند ۹۷ تاکنون در دفتر مرکزی و یارد حمیدیه در حال برگزاری می باشد.

گفتنی است شرکت جهت بالا بردن صلاحیت حرفه ای کارکنان عملیاتی، طبق شیوه نامه وزارت نفت تصمیم به برگزاری این دوره ها نموده است. دوره بین المللی کنترل فوران چاه، International Well Control Forum (IWCF) ، آموزش لازم برای جلوگیری از شرایطی است که در آن کنترل اولیه و یا ثانویه چاه از دست خارج می شود و در نتیجه موجب انفجار و یا سایر رویدادهای فاجعه بار می گردد. در نظر گرفتن کنترل چاه، حساس ترین موضوع در برنامه ریزی و اجرای عملیات چاه های نفت و گاز می باشد.