بازدید مدیرعامل شرکت حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس و هیات همراه از سایت پشتیبانی حمیدیه

به گزارش روابط عمومی شرکت PEDEX- فرهاد صحبت زاده، مدیرعامل شرکت، به همراه تعدادی از معاونین و مدیران شرکت روز یکشنبه مورخ 21/10/99 از سایت پشتیبانی حمیدیه بازدید کردند.

در این بازدید ایشان از نزدیک در جریان آخرین تغییرات و روند کاری پایگاه عملیاتی- پشتیبانی حمیدیه قرار گرفتند و با کارکنان مستقر در آنجا بازدید و گفتگو کردند .

گفتنی است آقای صحبت زاده در خلال بازدید از انبار مرکزی و کالای شرکت ضمن قدردانی از خدمات ارزشمند کارکنان سایت حمیدیه گفت: سایت پشتیبانی، نقش مهمی در پیشبرد اهداف سازمان دارد و باید با تامین نیاز واحدهای عملیاتی و ستادی در کوتاه ترین زمان به چابکی هر چه بیشتر سازمان و پیشبرد بهتر پروژه ها کمک کرد.