دريافت گواهينامه تاييد صلاحيت ايمني

به گزارش روابط عمومی و به همت واحد HSE ، شرکت PEDEX موفق به اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گردید.

گفتنی است پيش نياز دريافت اين گواهينامه ارزشمند، برگزاري كلاس های ايمني عمومي براي كليه پرسنل دفتر مركزي، پایگاه عملیاتی و همچنین مدیر عامل شرکت می باشد که تمامی این دوره ها به صورت کامل برگزار و پس از بازرسی های لازم توسط نماینده و بازرس رسمی اداره کار و بدون اعلام عدم انطباق ، تاييدیه شركت جهت دريافت گواهينامه صادر شد.

لازم به ذکر است اخذ این گواهینامه برای هر شرکتی از جمله الزامات حضور در مناقصات می باشد.