عیادت سرپرست هلدینگ انرژی گستر سینا به همراه مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت انرژی گستر پارس از حفارمرد مصدوم دکل حفاری ۲۰۱

به گزارش روابط عمومی PEDEX، مهندس زیار، سرپرست هلدینگ انرژی گستر سینا به همراه آقایان صحبت زاده مدیرعامل، سلیمی رئیس هیئت مدیره ، حسینی عضو هیئت مدیره و معاونت مالی، اقتصادی و سرمایه انسانی ، معین پور معاونت پشتیبانی و رستمی رئیس روابط عمومی شرکت از برزو قاسمی از کارکنان عملیاتی آسیب دیده در حادثه دکل حفاری ۲۰۱ عیادت و از نزدیک در جریان مراحل درمان و بهبودی ایشان قرار گرفتند.

صحبت زاده در حاشیه عیادت از برزو قاسمی ضمن اظهار تاسف از حادثه پیش آمده برای این همکار سختکوش بر رعایت و بکارگیری مقررات ایمنی تاکید کرد و افزود: از هیچ کمکی و امکاناتی برای بهبود حال ایشان دریغ نخواهیم کرد و هر نوع امکاناتی که برای درمان ایشان لازم باشد در اختیار ایشان و خانواده شان قرار خواهد گرفت و قول خواهیم داد که شرکت PEDEX از این عضو خانواده خود پشتیبانی خواهد کرد.

گفتنی است برزو قاسمی در حادثه دستگاه حفاری ۲۰۱  در منطقه عملیاتی کبود که به علت جابجایی اسکید (بالشتک بلاک) رخ داد، مصدوم و به علت شدت جراحات از ناحیه پا در بيمارستان اروند اهوازتحت عمل جراجی قرار گرفت .