مشارکت خانواده بزرگ شرکت حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس در اهدای خون

به گزارش روابط عمومی شرکت PEDEX  و به همت واحد HSE، گروه سیار سازمان انتقال خون ایران روز دوشنبه ۲۴ شهریور ماه در دفتر مرکزی شرکت حضور یافتند.

گفتنی است با توجه به ضرروت اهدای خون در ایام کرونا ، این امر خداپسندانه با رعایت کلیه موازین بهداشتی با استقبال بسیار خوب کارکنان شرکت حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس مواجه شد.

جناب آقای صحبت زاده مدیرعامل محترم شرکت نیز ضمن حضور در این امر خداپسندانه، از استقبال نیروی انسانی شرکت ابراز خوشحالی نموده و این حضور را نشانی از پیشگامی شرکت PEDEX در راستای مسئولیت های اجتماعی دانست و از آن حمایت کرد.