برگزاري اولين دوره كانون ارزيابي و توسعه رهبران سازماني در شرکت حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس

به گزارش روابط عمومی  PEDEXو به همت واحد مالی و اداری، اقتصادی اولين دوره كانون ارزيابي و توسعه در راستاي پروژه توانمند سازي رهبران شرکت توسط خانم دکتر فیاضی مدیر کانون و عضو هیات علمی دانشگاه تهران به همراه تیم تخصصی ارزیابان و براي 8 نفر از مديران ارشد سازمان درتاريخ 9 بهمن 1397 از ساعت 7 الی ۱۶  در دفتر انجمن شركت هاي حفاري خصوصی نفت و گاز برگزار گرديد.  

خانم حمیدی فر مدیر منابع انسانی شرکت و رئیس کمیسیون تخصصی منابع انسانی شرکتهای حفاری در خصوص اهمیت برگزاری دوره های ارزیابی و توسعه اظهار کردند: با توجه به نقش کلیدی مدیران در تحقق و تداوم اهداف کلان و انجام رسالت‌های شرکت، کانون ارزیابی می تواند اقدامی پیشتاز برای پشتیبانی از برنامه های توسعه و ارتقاء مهارت های مدیریتی باشد و روش ارزشیابی دانش و مهارت‌های افراد با استفاده از تمرین یا فعالیت‌های از پیش تعیین شده برای به دست آوردن دامنه‌ای از پاسخ‌ها ست که در آن شایستگی‌های کلیدی مدیران تعریف شده است.

 خانم حمیدی فر ادامه دادند: در فرآیند کانون ارزیابی اقداماتی از قبیل ارائه بازخورد فردی و مدیریتی، تدوین برنامه های آموزشی موثر و مواردی چون تعیین صحیح نیازهای آموزشی و برنامه ریزی آموزشی هدفمند بر اساس ارزیابی سطح توانمندی‌ها و مهارت‌های مدیریتی، ایجاد محیطی امن و مطمئن برای یادگیری و بهبود نظام حفظ و نگهداری سرمایه انسانی کارآمد، آماده ساختن برای ارتقا مهارت‌های مورد نیاز و افزایش اثربخشی آموزش‌های ضمن خدمت و صرفه‌جویی در منابع و کاهش هزینه‌ها ضرورت و اهمیت برگزاری این دوره‌ها را مورد تاکید قرار می‌دهد.