ششمین نشست کمیسیون تخصصی منابع انسانی انجمن شرکت های حفاری نفت و گاز کشور

ششمین  نشست کمیسیون تخصصی منابع انسانی انجمن شرکت های حفاری نفت و گاز کشور به میزبانی شرکت حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس در دفتر مرکزی این شرکت در تهران با حضور آقای مهندس محمود شریفیان و اعضاء کمیسیون  منابع انسانی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس، در این نشست جناب آقای پورمهدی معاونت محترم مالی و اداری و اقتصادی شرکت ضمن خیر مقدم به حاضران درباره برنامه ها و توانمندی های سرمایه انسانی شرکت توضیحاتی ارائه نمودند.
در ادامه اعضای کمیسیون در چارچوب دستور کار نشست به بحث و تبادل نظر در موضوع هماهنگی و هم افزایی برای جذب و توانمند سازی منابع انسانی در صنعت حفاری نفت و گاز پرداختند.

سرکارخانم حمیدی فر ، مدیر منابع انسانی شرکت در زمینه برگزاری این جلسه، اظهار کرد: کمیسیون تخصصی منابع انسانی انجمن شرکت های حفاری نفت و گاز کشور متشکل از ۹ عضو از شرکت های حفاری بخش خصوصی و دولتی است و وظیفه این کمیسیون ارائه راهکارها، مشاوره و تدوین فرآیندها در جهت هماهنگی و هم افزایی در جهت رسیدن به اهداف حوزه منابع انسانی با تدوین استراتژیهای جذب، آموزش و نگهداشت نیروهای انسانی، شایسته سالاری و نظام عادلانه حقوق و دستمزد در صنعت حفاری می باشد.

خانم حمیدی فر با اشاره به اینکه یکی از وظایف کمیسیون تخصصی منابع انسانی در شرکت های حفاری هم افزایی و هماهنگی در جهت دستیابی به نیروی متخصص و متعهد می باشد، اظهار کرد: ساماندهی، حفظ توازن، ایجاد نظم و فراهم کردن امکان بهره برداری بیشتر از سرمایه فکری و اجتماعی، استفاده و انتقال تجربیات علمی و عملی دست اندرکاران و حمایت از بهبود فضای کسب و کار و پاسخگویی به مشکلات و نارساییها مربوط به نیروی انسانی در صنعت نفت و گاز کشور می باشد و همچنین با توجه به مسائل مربوط به پسا تحریم نسبت به شناسایی نقاط قوت، ضعف، تهدیدها و فرصتها در جهت تدوین چشم انداز و استراتژیهای منابع انسانی می پردازد.

در این نشست هر یک از اعضا به بیان دیدگاههای خود در جهت پیشبرد اهداف این کمیسیون پرداختند .

انجمن شرکت های حفاری نفت و گاز کشور، اردیبهشت سال ۱۳۹۳ تاسیس شد و هم اکنون ۲۵ شرکت در آن عضویت دارند، این انجمن دارای پنج کمیسیون شامل کمیسیون تخصصی منابع انسانی، ایمنی ، عملیات و خدمات فنی، حقوقی و قراردادها و توسعه و بازار یابی است.