بازدید وزیر کشور آقای رحمانی فضلی از دستگاه حفاری شرکت PEDEX در منطقه سیستان

به گزارش روابط عمومی شرکت حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس، آقای رحمانی فضلی ویر محترم کشور به همراه مسئولین استان سیستان، روز یکشنبه 97/4/17 از دکل حفاری ۲۰۳ شرکت در منطقه سیستان بازدید کردند.

همچنین آقای نجار معاون راهبردی وزیر کشور نیز چند ساعت قبل از بازدید آقای وزیر از منطقه و دکل حفاری شرکت PEDEX  در چاه شماره یک سیستان بازدید کردند و نماینده شرکت اطلاعاتی در خصوص شرکت و همچنین عملیات حفاری به ایشان ارائه دادند.