جلوگیری از انفجار چاه اکتشافی دالپری با جانفشانی حفارمردان پدکس

با اقدام به موقع حفارمردان پدکس از انفجار ناشی از فوران نفت و گاز در چاه اکتشافی میدان نفتی دالپری جلوگیری شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت پدکس، صبح امروز بيست و چهارم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ دکل ۲۰۱ شرکت پدکس در پروژه اکتشاف موقعیت دالپری شهرستان آبدانان دچار فوران نفت و گاز شد که با اقدام به موقع و مجاهدت پرسنل دکل بر اساس اصول کنترل چاه‌های اکتشافی و با همکاری ناظرین شرکت مدیریت اکتشاف با بستن شیرهای فوران گیر (BOP) ، بدون هیچ‌گونه تلفات و آسیب جانی، فوران چاه کنترل شد.

در این حادثه به دکل آسیبی وارد نشده و صرفا کانکس مستقر روی دکل  دچار حریق جزئی شد که با حضور تیم آتش‌نشانی کاملا اطفا شد.

روابط عمومي شركت پدكس